Biuro
powstało w 2007 r. zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pełna
księgowość), Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, ewidencji ryczałtu. Jak
również prowadzeniem kadr i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obsługą
podatników VAT w tym rolników.


Posiadamy
certyfikat ministra finansów  nr
18857/2007 oraz ubezpieczenie OC  i
dobrowolne ubezpieczenie w zakresie wykonywania czynności doradztwa
podatkowego.

Świadczymy usługi w ramach stałej obsługi księgowej, jak
również zleceń jednostkowych. Zapewniamy swoim klientom doradztwo i
reprezentację przed urzędami, składanie deklaracji

Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy,
spółki cywilne jak i spółki prawa handlowego (spółki z o.o.).